Aký je národný list o zámere pre NCAA?

feature_NLI

Ak ste veľkým fanúšikom univerzitného športu, možno ste videli tlačovú konferenciu na ESPN, kde vysoko prijatý stredoškolský športovec oznamuje, na ktorú vysokú školu sa chystá (zvyčajne dramatickým spôsobom), a potom podpíše papier. Tento kúsok papiera je jeho národným listom o zámere; teraz je zo zákona viazaný na účasť na tejto vysokej škole a náborový proces je oficiálne ukončený.

Pamätám si na deň, keď som podpísal národný list o zámere zúčastniť sa Stanfordu. Nemyslím si, že moja mama bola nikdy taká pyšná a je veľmi pravdepodobné, že už z nej nikdy nebudem taká pyšná. Získanie a podpísanie národného listu o zámere je vašou odmenou za roky tvrdej práce a znamená zavŕšenie vášho hľadania na vysokej škole.V tomto článku Vysvetlím, čo je to Národný list o úmysle, prečo existuje, a jeho pojmy .

Čo je národný list o zámere?

NLI je záväzná dohoda medzi potenciálnym študentom-športovcom a členskou inštitúciou NLI o zápise do školy výmenou za pomoc pri športe. . Programu NLI sa zúčastňuje 650 vysokých škôl NCAA divízie I a II.

Podmienky dohody

Budúci študent - športovec podpisom NLI súhlasí s účasťou na plný úväzok v inštitúcii jeden akademický rok (dva semestre alebo tri štvrtiny).

Inštitúcia súhlasí s poskytovaním športovej pomoci na jeden celý akademický rok. Športové štipendiá je možné obnovovať každý rok, NLI však musíte podpísať iba raz .

Predtým, ako dostanete NLI, tréner vám povie, koľko pomoci vám ponúka. K NLI bude pripojený list o udelení atletickej pomôcky, v ktorom sa dozviete o výške pomoci, ktorú dostávate. Za udeľovanie ocenení zodpovedá konkrétna inštitúcia.

Od roku 2012 môžu školy poskytovať viacročné štipendiá (na 2, 3 alebo 4 roky). Väčšina škôl však poskytuje štipendiá, ktoré sa každoročne obnovujú. Spravidla platí, že pokiaľ sa zúčastňujete a udržujete dobré akademické postavenie, vaše štipendium sa obnoví . Niekedy, ak bude k dispozícii ďalšia športová pomôcka, vaše štipendium sa zvýši.

Sankcia za neplnenie dohody

Ak sa neprihlásite na školu, nemôžete súťažiť jeden akademický rok na nasledujúcej inštitúcii NLI, ktorú navštevujete, a stratíte rok spôsobilosti .

Účel NLI

Účelom NLI je mať písomnú dohodu, že atletickú pomôcku dostanete výmenou za zápis, ak ste prijatí do školy a spôsobilí súťažiť.

Podpísanie národného listu o zámere znamená koniec procesu náboru. Po podpísaní NLI sa nebudete môcť uchádzať o ďalšie školy . Ak sa vás pokúša prijať iná škola, musíte im oznámiť, že ste podpísali svoje NLI.

body_old_school

Títo princetonskí športovci nemuseli podpisovať NLI

Príklad národného listu o úmysle

Nebolo to ľahké, ale trochu som kopal na internete a našiel som skutočný národný list o zámere aby ste sa mohli pozrieť.

Toto NLI bolo spred niekoľkých rokov a niektoré termíny podpisu sa odvtedy zmenili. Teraz musíte podpísať svoju NLI do 7 dní od jej vydania a NLI musí byť predložená konferenciou do 14 dní.

Ako vysoká škola spracúva národné vyhlásenie o zámere?

Najskôr vysoká škola vydá budúci študent - športovec NLI a ponuku atletickej pomoci. Študent-športovec podpisuje dve kópie. Tiež opatrovník musí podpísať NLI, ak má študent-športovec menej ako 21 rokov . Potom študent-športovec vráti jednu kópiu a jednu si nechá pre svoju potrebu.

NLI musí byť podpísaná do 7 dní od dátumu vydania. Sedemdňová lehota bude kratšia, ak do podpisovej lehoty zostane menej ako 7 dní. Prípadne musí byť NLI podpísaná do 7 dní od dátumu prvého podpísania, ak je vydaná pred dátumom prvého podpísania.

Vysoká škola potom overí požadované informácie a odošle ich do svojej konferenčnej kancelárie na overenie. NLI musí konferencia podať do 14 dní od konečného podpisu.

Proces NLI je úplne nezávislý od procesu prijímania na vysokú školu. Škola typicky nevydá NLI a ponuku atletickej pomôcky skôr, ako bude študent - športovec prijatý do inštitúcie . Existujú určité výnimky a prípady, keď škola musí po podpísaní NLI zrušiť prijatie z dôvodu neúspešného ročníka alebo disciplinárneho problému, ale podpísanie NLI je najčastejšie posledným krokom v procese výberu študenta-športovca z vysokej školy.

body_you_did_it

Dátumy podpisu NLI

Tu sú dátumy podpisu NLI pre nasledujúci rok. Spravidla sú tieto dátumy z roka na rok zhruba rovnaké.

Termíny podpisu NLI pre budúcich študentov-športovcov podpisujúcich 2015 - 2016 a prihlásených 2016 - 2017

Šport (y) Dátum prvého podpísania Konečný dátum podpisu
Basketbal (skoré obdobie) 11. novembra 2015 18. novembra 2015
Basketbal (pravidelné obdobie) 13. apríla 2016 Divízia I: 18. mája 2016 Divízia II: 1. augusta 2016
Futbal (Midyear JC Transfer) 16. decembra 2015 15. januára 2016
Futbal (pravidelné obdobie) 3. februára 2016 1. apríla 2016
Futbalové a pánske vodné pólo 3. februára 2016 1. augusta 2016
Všetky ostatné športy (počiatočné obdobie 11. novembra 2015 18. novembra 2015
Všetky ostatné športy (pravidelné obdobie) 13. apríla 2016 1. augusta 2016

Dátumy počiatočného podpisu sú prvé dni, kedy môžete podpísať NLI v podpisovom období, a konečné dátumy sú termíny, do ktorých musíte podpísať NLI v danom období. Ak sa neprihlásite skôr, môžete sa prihlásiť kedykoľvek.

Väčšina trénerov sa snaží podpísať svojich najlepších regrútov v ranom období, pretože ich nechce stratiť pre iné školy . V pravidelnom období sa pokúsia zaplniť zvyšok svojich náborových tried neskorými nálezmi, študentskými športovcami, o ktorých si predtým neboli istí, alebo najlepšími nováčikmi, ktorí sa nechceli zaviazať v ranom podpisovom období.

Futbal, soocer a vodné pólo mužov nemajú skoré podpisové obdobia, pretože sú jesennými športmi, a tréneri sú zaneprázdnení svojimi súťažnými sezónami, keď majú ostatné športy skoré podpisové obdobia.

Školy často rozhodnú o prijatí atletických nováčikov skôr aby sa mohli prihlásiť v skorom období (alebo na začiatku riadneho obdobia), ale niekedy musí športovec podať žiadosť o „skoré rozhodnutie“ alebo „skoré konanie“ na vysokej škole, ak sa chce prihlásiť skôr.

môžem sa dostať do cornell?

Pozoruhodné pravidlá NLI

  • Ak máte menej ako 21 rokov, NLI musí podpísať rodič alebo zákonný zástupca. Listy o udelení atletickej pomoci majú svoje vlastné pravidlá a inštitúcia určí, či potrebujete podpis opatrovníka.
  • K NLI musí byť priložený list o udelení atletickej pomôcky. Ak nedostávate štipendium na atletiku, nemôžete podpísať NLI .
  • Tréner nemôže byť mimo kampusu, aby vám odovzdal svoje NLI, alebo byť pri podpise.
  • Ak dôjde k zmene v trénovaní, stále ste povinní prihlásiť sa na školu.

Typické dôvody, prečo budete prepustení z vášho NLI

Zatiaľ čo NLI je právne záväzný, existujú situácie, v ktorých vám bude udelené uvoľnenie z vášho NLI. Tu sú najbežnejšie situácie, v ktorých vás prepustia zo služby NLI a môžete sa bezplatne prihlásiť na inú školu.

1. Nie ste prijatí na univerzitu Ak vás univerzita neprijme, štipendium nedostanete. Spravidla však NLI vydá škola až po prijatí.

2. Stredisko oprávnenosti NCAA vás určilo ako neoprávnené - Všetci športovci NCAA musia byť certifikovaní centrom oprávnenosti na účasť na športoch NCAA. Študent-športovec môže byť považovaný za nespôsobilého, ak nespĺňa minimálne požiadavky GPA alebo SAT / ACT. Alebo ho možno považovať za neoprávneného, ​​ak porušil pravidlá amatérstva.

3. Ročná absencia - Ak podpíšete NLI a jeden rok nechodíte na žiadnu školu, potom by ste mohli študovať na inej univerzite, ak podáte žiadosť o prepustenie v kancelárii konferencie tejto školy. Váš atletický odbor v škole, ktorú budete navštevovať, vám môže pomôcť s týmto procesom.

Štyri. Vstupuje do armády alebo vykonáva cirkevnú misiu - Ak sa po podpísaní NLI prihlásite na vojenskú službu alebo pôjdete na cirkevnú misiu na 12 a viac mesiacov, bude vám umožnené bez pokuty prihlásiť sa na inú školu.

5. Prerušený šport - Ak škola po podpísaní preruší program pre šport, do ktorého ste sa prihlásili, bude vám umožnené prihlásiť sa na inú školu bez pokuty.

6. Porušovanie pravidiel náboru - Ak sa zistí, že po podpísaní NLI došlo k porušeniu pravidiel náboru, budete mať možnosť pokračovať vo svojej NLI alebo získať uvoľnenie po obnovení. Tento proces bude riešiť atletické oddelenie vašej univerzity.

Nakoniec, ak existuje poľahčujúca okolnosť alebo závažný dôvod, prečo chcete vydanie zo svojej NLI, môžete vyplniť formulár žiadosti o vydanie NLI na www.national-letter.org .

body_military

Ak sa pripojíte k armáde, môžete byť prepustení z vášho NLI.

Záverečné poradenstvo

Neodkladajte podpisovanie svojich NLI . Spravidla budete mať iba 7 dní od dátumu vydania. Musíte to len podpísať, získať opatrovníka, aby to podpísal, a vrátiť ho.

Avšak nestresuj NLI . Ak dostanete NLI, urobili ste ťažkú ​​časť. Bolo vám ponúknuté štipendium pre atletiku. Ak je to potrebné, procesom vás prevedie vysoká škola. Škola ťa chce. Preto vám bolo ponúknuté štipendium.

Uistite sa, že ste zaregistrovaní v Centre spôsobilosti NCAA . Predtým, ako sa budete môcť zapojiť do športových súťaží NCAA, musíte byť nielen certifikovaní ako oprávnení, ale musíte sa tiež zaregistrovať, aby ste počas procesu náboru mohli absolvovať oficiálne návštevy kampusu.

Čo je najdôležitejšie, zameraj sa na svojich akademikov . Bez ohľadu na to, aký ste nadaný atleticky, musíte byť prijatí na univerzitu akademicky . Dokonca aj potom, čo podpíšete svoje NLI a prijali vás na univerzitu, chcete sa ubezpečiť, že dokončíte svoj posledný ročník silno, aby ste sa uistili, že budete spôsobilí súťažiť, a aby neexistovala šanca, že vaše prijatie bude zrušené .

Zaujímavé Články

Recenzia knihy: „Cracking the New SAT“ od Princeton Review

Zvažujete vyzdvihnutie kópie knihy „Cracking the New SAT“ spoločnosti Princeton Review? Vysvetľujeme výhody a nevýhody knihy.

Čo je edTPA?

Máte otázky týkajúce sa edTPA? Všetky podrobnosti nájdete v našej úplnej príručke edTPA.

College of New Rochelle Požiadavky na prijatie

7 najlepších online vzdelávacích platforiem

Potrebujete online vzdelávaciu platformu? Vyskúšajte nášho sprievodcu najlepšími online vzdelávacími platformami pre každý typ kurzu.

Prechodové otázky k ACT English: Strategies and Practice

Jazyk ACT English vás testuje na prechodoch medzi vetami a vetami. Štíhle stratégie, ako to vyriešiť, a precvičovanie skutočných otázok v angličtine ACT.

Skóre 1300 SAT: Je to dobré?

Vzor odporúčacieho listu: Blízky kolega

Píšete odporúčací list pre spolupracovníka? Prečítajte si ukážku referencie a dozviete sa, prečo to funguje.

Ako študovať na predmetové testy SAT: 5 odborných tipov

Nie ste si istí, ako sa začať pripravovať na testy predmetov SAT? Náš odborný sprievodca presne vysvetľuje, ako študovať na predmetových skúškach SAT a zaistiť, aby ste dosiahli svoje gólové skóre.

Akademický sprievodca 2016-17 | Rocklinská stredná škola

Nájdete štátne poradie, skóre SAT / ACT, triedy AP, webové stránky pre učiteľov, športové tímy a ďalšie informácie o Rocklin High School v Rocklin, CA.

SAT skóre Miami University a GPA

SAT Presný čas začiatku a čas ukončenia

Kedy sa SAT začína a končí v testovací deň? Kedy máte prísť a kedy dokončíte test SAT? Presné rozpisy testov SAT nájdete tu.

Indiana University Kokomo Požiadavky na prijatie

Požiadavky na prijatie na univerzitu Ferrum

Pozerajú sa vysoké školy na stredné školy?

Započítavajú sa známky na strednej škole na vysokú školu? Zistite, na ktoré triedy sa pozerajú vysoké školy a ako sa začať pripravovať na vysokú školu na strednej škole.

Čo musíte vedieť o strednej škole v Inglewoode

Nájdete štátne poradie, skóre SAT / ACT, triedy AP, webové stránky pre učiteľov, športové tímy a ďalšie informácie o strednej škole v Inglewoode v Inglewoode v Kalifornii.

Čo musíte vedieť o strednej škole Olivera Wendella Holmesa

Nájdete štátne poradie, skóre SAT / ACT, triedy AP, webové stránky pre učiteľov, športové tímy a ďalšie informácie o strednej škole Olivera Wendella Holmesa pre stredné školy v Davise v Kalifornii.

Najlepšie zhrnutie a analýza: Veľký Gatsby, kapitola 2

Prečítajte si naše úplné zhrnutie 2. kapitoly Veľkého Gatsbyho, aby ste sa dozvedeli, čo sa stane a ako udalosti súvisia s väčšími témami románu.

SAT SAT skóre a GPA

5 najlepších spoločností, ktoré začnú vašu kariéru

Aký je najlepší odbor podnikania? Pozrite sa na náš zoznam veľkých spoločností, kde nájdete množstvo myšlienok o tom, čo študovať na vysokej škole.

SATU skóre FSU a GPA

City University of Seattle Podmienky prijatia

Požiadavky na prijatie Wentworth Institute of Technology

Čo je epilóg? Definícia a príklady

Máte zamotanú hlavu z definície epilógu? Vysvetľujeme, čo je to epilóg, na čo slúži v literatúre a ako napísať skvelý.

ABC RPSN: Všetko, čo potrebujete vedieť

Čo znamená APRN? Čo to znamená? Vysvetľujeme, čo je ročná percentuálna sadzba (pre kreditné karty aj pôžičky) a čo pre vás znamená.

Požiadavky na prijatie na University of South Dakota